/ HVAC Parts / Coils

Coils

Uncased (27)

Cased (12)

1.5-2.0 ton (8)

2.0 ton (7)

3.0 ton (6)

2.5 ton (6)

Ton

1.5/2.0 (6)

1.5 (5)

2.0 (6)

2.5 (5)

2.5/3.0 (3)

2.0/2.5 (3)

Cased 2.5 (1)

Cased 2.0 (1)

3.0 (5)

Cased 3.0 (1)

3/4" (24)

5/8" (14)

7/8" (1)

BTU

36,000 (1)

30,000 (1)

24,000 (1)

18,000 (1)

2-1/4" (1)

3 ROWS (11)

3-1/2" (6)

3" (2)

18" (2)

19-3/8" (1)

20-1/8" (4)

20" (2)

21" (7)

21-1/8" (3)

8" (2)

12" (2)

16" (5)

17-1/2" (2)

18" (5)

20" (7)

22" (2)

23" (2)

25-13/16" (3)

29-3/4" (1)

14" (5)

14-3/16" (3)

16" (11)

17-1/2" (2)

17-15/16" (1)

17" (1)

19-3/4" (1)

20" (6)

24" (3)

26" (3)

3/8" (39)

3" (1)

20" (2)

AIRQUEST 1.5 TON CASED A COIL - EAM4X18L14A
AIRQUEST 2.0 TON CASED A COIL - EAM4X24L14A
AIRQUEST 3.0 TON CASED A COIL - EAM4X36L17A
ALLSTYLE 2.5 TON COIL
Item: 102116 UOM: EA
1.5 TON/2.0 TON REPLACEMENT COIL FOR CARRIER
ALLSTYLE 1.5 TON COIL
Item: 102117 UOM: EA
FIRST COMPANY 1.5 TON DX MAGNA-FLOW SLANT COIL
FIRST COMPANY 2.5 TON DX MAGNA-FLOW SLANT COIL
FIRST COMPANY 3.0 TON RCT-SERIES COIL
GOODMAN 2.0 TON SLANT COIL - 0270A01164S
AIRQUEST 1.5 TON CASED A COIL - EAM4X18L14A Item: 102510 UOM: EA Login for Price
AIRQUEST 2.0 TON CASED A COIL - EAM4X24L14A Item: 102511 UOM: EA Login for Price
AIRQUEST 3.0 TON CASED A COIL - EAM4X36L17A Item: 102514 UOM: EA Login for Price
ALLSTYLE 2.5 TON COIL Item: 102116 UOM: EA Login for Price
1.5 TON/2.0 TON REPLACEMENT COIL FOR CARRIER Item: 107502 UOM: EA Login for Price
ALLSTYLE 1.5 TON COIL Item: 102117 UOM: EA Login for Price
REPLACEMENT SLANT COIL FOR GOODMAN AWUF COILS- 2.5 TON/3.0 TON Item: 102241 UOM: EA Login for Price
FIRST COMPANY 1.5 TON DX MAGNA-FLOW SLANT COIL Item: 102074 UOM: EA Login for Price
FIRST COMPANY 2.5 TON DX MAGNA-FLOW SLANT COIL Item: 102076 UOM: EA Login for Price
FIRST COMPANY 2.5 TON/3.0 TON VAQ AQUATHERM HOT WATER COIL Item: 108207 UOM: EA Login for Price
FIRST COMPANY 3.0 TON RCT-SERIES COIL Item: 102110 UOM: EA Login for Price
GOODMAN 1.5 TON TO 2.0 TON HORIZONTAL "A" FLOWRATOR R22/R410A INDOOR CASED EVAPORATOR COIL Item: 102017 UOM: EA Login for Price
GOODMAN 1.5 TON UPFLOW/DOWNFLOW INDOOR CASED COIL - ALUMAFIN7 Item: 102036 UOM: EA Login for Price
GOODMAN 2.0 TON UPFLOW/DOWNFLOW INDOOR CASED COIL - ALUMAFIN7 Item: 102038 UOM: EA Login for Price
GOODMAN 2.5 TON UPFLOW/DOWNFLOW INDOOR CASED COIL - ALUMAFIN7 Item: 102039 UOM: EA Login for Price
GOODMAN 3.0 TON UPFLOW/DOWNFLOW INDOOR CASED COIL - ALUMAFIN7 Item: 102040 UOM: EA Login for Price
REPLACEMENT SLANT COIL FOR GOODMAN AWUF COILS- 1.5 TON/2.0 TON Item: 102240 UOM: EA Login for Price
GOODMAN 1.5/2.0 TON UPFLOW A-COIL 0270A00912S / 0270A00423S Item: 102141 UOM: EA Login for Price
GOODMAN 1.5 TON/2.0 TON SLANT COIL - 0270A01154S / 0270A00287S / 0270A00839S Item: 102140 UOM: EA Login for Price
GOODMAN 1.5 TON/2.0 TON UPFLOW/DOWNFLOW INDOOR CASED COIL Item: 102031 UOM: EA Login for Price
GOODMAN 2.0 TON SLANT COIL - 0270A01164S Item: 102016 UOM: EA Login for Price
GOODMAN 2.0 TON TO 2.5 TON HORIZONTAL "A" FLOWRATOR R22/R410A INDOOR CASED EVAPORATOR COIL Item: 102018 UOM: EA Login for Price
GOODMAN 2.5 TON SLANT COIL- 0270A00288S/0270A00840S/0270A01167S Item: 102180 UOM: EA Login for Price
GOODMAN 3.0 TON SLANT COIL - 0270A00289S/0270A00841S/0270A01168S Item: 102181 UOM: EA Login for Price